Blogger Jateng

Makna Kautsar di dalam Al Quran

Makna Kautsar di dalam Al Quran

BLOG PENDIDIKAN - Ism dari kata katsura, dalam bahasa ia bermakna bilangan yang banyak, kebaikan yang besar dan lelaki yang kaya.

Ar Razi berkata, al kautsar minar rijaal bermakna majikan yang banyak kebaikannya dan al kautsar minal ghubaar bermakna debu yang banyak.

Lafaz ini disebut sekali di dalam Al Qur'an yaitu dalam surah yang ke [108:1].

Makna Kautsar di dalam Al Quran

Terdapat beberapa pendapat mengenai makna al kautsar, di antaranya:

1. Ia bermakna sungai di dalam surga.

Imam Muslim dengan lafaznya, Abu Dawud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Anas, beliau berkata, "Ketika Rasulullah berada bersama kami dalam masjid, tiba-tiba beliau melelapkan matanya seketika, kemudian mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum.

Kami bertanya, "Apakah yang menyebabkan anda tersenyum, wahai Rasulullah" Beliau menjawab, "Sesungguhnya diturunkan kepadaku sebentar tadi satu surah, lalu membacanya.

Selanjutnya beliau bertanya, "Apakah kalian tahu apa itu al kautsar?  Kami menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui" 

Nabi menjawab:

"Sesungguhnya ia adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah kepadaku dan mempunyai banyak kebaikan. Di situ ada takungan air (minum) yang dikunjungi umatku pada hari akhirat, wadah air yang disediakan sebanyak bintang di langit, sebahagian dari umatku dicegah mendapatkannya," 

Aku berkata, "Tuhanku, sesungguhnya mereka adalah umatku," lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu"

Makna selanjutnya uraian banyak pendapat sebegai berikut:


2. Ikrimah menafsirkan al kawtsar ialah al-nubuwwah (kenabian).
3. Al Hasan menyatakannya dengan Al Qur'an.
4. Mujahid berkata, Ia bermakna kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.
5. Al Mughirah menafsirkannya dengan Islam.
6. Husain bin Fadhl menyatakannya kemudahan syariat.
7. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata mengenai al kautsar, dia adalah kebaikan yang banyak yang diberikan Allah kepadanya.

Abu Basyar berkata, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Sesungguhnya manusia menyangka ia adalah sungai di dalam surga, maka Sa'id berkata, sungai yang terdapat di dalam surga dari kebaikan yang diberikan Allah kepadanya.

Ibnu Katsir berkata, penafsiran ini mencakup sungai dan yang lainnya karena al kautsar berasal dari al katsrah yang bermakna kebaikan yang banyak dan darinya bermakna sungai.

Sumber : Kamus Al Qur'an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:532-533

Post a Comment for "Makna Kautsar di dalam Al Quran"

Otohits.net, fast and efficient autosurf
Otohits.net, fast and efficient autosurf